Rok 2000Budowa obiektu sportowego w Serocku k/Warszawy

 

Budowa obiektu sportowego w Serocku k. Warszawy

 

Rozpoczęcie robót

Budowa obiektu sportowego w Serocku k. Warszawy

 

Budowa warstwy odsączającej, drenażu oraz automatycznego podziemnego systemu nawodnienia

Budowa obiektu sportowego w Serocku k. Warszawy

 

Prace nawierzchniowe

 

Boisko po 3 latach w 2003 roku - odbiór gwarancyjny.

 

Budowa obiektu sportowego w Serocku k. Warszawy