Rok 1997Zespół boisk przy ulicy Topolowej w Lubinie

 

 

Zespół boisk przy ulicy Topolowej w Lubinie

 

Rozpoczęcie robót:
- przesadzenie zadrzewienia parkowego,
- wytycznie kompleksu boisk.

Zespół boisk przy ulicy Topolowej w Lubinie

 

Roboty ziemne:
- tarasowe wycinanie zbocza pod układ boisk

Zespół boisk przy ulicy Topolowej w Lubinie

 

Układanie ceramicznego rurociągu drenarskiego

Zespół boisk przy ulicy Topolowej w Lubinie

 

Zakończenie budowy