Aeracja, drenaż pionowy

Areacja, drenaż pionowy

W trakcie tego zabiegu wycinane są koreczki gruntu macierzystego do głębokości 30 cm a po zgrabieniu kołeczków powstałe otwory wypełniane są piaskiem. Otwory wypełnione piaskiem błyskawicznie odprowadzają wody opadowe do warstwy odsączającej, które mogłyby zalegać na powierzchni murawy np. w trakcie meczu piłkarskiego. "Filtry" pośredniczą również w wymianie powietrza glebowego i tworzą nowe nisze dla korzeni traw. Ilość otworów do 700 na m2.