Kosiarka ramieniowa ORSI River

 

Kosiarka ramieniowa ORSI River

Kosiarka ramieniowa ORSI River

Kosiarka ramieniowa ORSI River

Kosiarka ramieniowa ORSI River Kosiarka ramieniowa ORSI River


 

Dane techniczne:

 

Kosiarka ramieniowa ORSI River


Kosiarka ramieniowa ORSI River

Wyposażenie dodatkowe:

ORSI River - wyposażenie dodatkowe

ORSI River - wyposażenie dodatkowe