Siewnik Verti  Seed

 

Siewnik Verti Seed
 
Siewnik do pogłównego siewu głębinowego. Jedyny w swoim rodzaju sposób pracy siewnika VERTI SEED zapewnia otwarcie warstwy darniny przy pomocy owalnej tarczy tnącej. Ustalenie głębokości pracy jest zapewnione dzięki niezależnemu zawieszeniu w każdej sekcji siewnej. Specjalny kształt napędzanej tarczy do wycinania szczeliny zapewnia, że nie występują żadne odpady materiału, które mogłyby być szkodliwe dla rozwoju kiełków. Ten sposób pracy zapobiega zachwaszczeniu powierzchni murawy dzięki odrzucaniu ziemi, która mogłaby być zmieszana z nasionami chwastów. W przypadku dosiewania, darń powinna być wzmocniona poprzez zastosowanie wysokowydajnych i trwałych nowoczesnych środków uprawowych. Szczelina przeznaczona do wysiewu jest rozchylana po procesie wycinania klinowym nożem rozszerzającym, następnie z lejka doprowadzone są nasiona, które następnie są obciskane trzewikiem wygładzającym i na koniec następuje zamknięcie punktu. W przypadku stosowania siewnika VERTI SEED każde nasiono trawy rozwija się w roślinę mogącą natychmiast przenosić obciążenia. Sportowcy oczekują odpowiedniego widoku murawy i nienagannego przygotowania boiska do gry. Szczególne trawniki pól golfowych i murawy stadionów są narażone na szybkie zużywanie się, powstawanie łysin. Intensywne użytkowanie trawnika w ekstremalnych warunkach pogodowych zmusza gospodarzy obiektów do stosowania nowoczesnych narzędzi uprawowych takich jak VERTI SEED i VERTI DRAIN. Dodatkowymi zaletami pracy siewnika jest przecinanie starej murawy a tym samym pobudzanie jej do krzewienia się.