Kosiarka ramieniowa ORSI Power

 

Kosiarka ramieniowa ORSI Power

 

Kosiarka ramieniowa ORSI Power Kosiarka ramieniowa ORSI Power

Dane techniczne:

 

Kosiarka ramieniowa ORSI Power

 

 

Kosiarka ramieniowa ORSI Power

Wyposażenie dodatkowe:

ORSI Power - wyposażenie dodatkowe

ORSI Power - wyposażenie dodatkowe