Kosiarka ramieniowa ORSI Royal

 

Kosiarka ramieniowa ORSI Royal

 

Kosiarka ramieniowa ORSI Royal files/royal_03.jpg - Kosiarka ramieniowa ORSI Royal

Kosiarka ramieniowa ORSI Royal

Dane techniczne:

 

Kosiarka ramieniowa ORSI Royal


Kosiarka ramieniowa ORSI Royal

Wyposażenie dodatkowe:

ORSI Royal - wyposażenie dodatkowe

ORSI Royal - wyposażenie dodatkowe