2006Regeneracja boiska Korony Kielce

Siewu nasion dokonano 27 kwietnia 2006, a w końcu czerwca boisko włączono do gry.

Korona Kielce

Korona Kielce

Korona Kielce

Korona Kielce