2006-2007
Budowa boiska w Józefowie k/Warszawy
W zakres robót wchodziła:

  • niwelacja terenu,
  • budowa drenażu,
  • budowa warstwy odsączającej i urodzajnej,
  • budowa systemu nawadniania z podziemnymi zbiornikami wody,
  • rozkładanie darni z rolki
  • pielęgacja murawy do dnia oddania boiska do gry.

Budowa boiska w Józefowie k/Warszawy

Budowa boiska w Józefowie k/Warszawy

Budowa boiska w Józefowie k/Warszawy

Budowa boiska w Józefowie k/Warszawy