Pługi odśnieżne lemieszowe

 

KMV SB135
 
Dane techniczne pługów odśnieżnych
 
 KMV SB135 - dane techniczne